Hoşgeldiniz 16 Ekim 2019 Çarşamba

0,99 FAİZ ORANLI KONUT KREDİSİ SONA EREBİLİR

23 Ağustos 2019 | Haberler
BAYRAK; ACELE EDİN. Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak'tan kritik açıklama. Bayrak Devlet desteğiyle verilen 0,99 oranlı konut kredilerinin sona erebileceğini söyledi Geçti?imiz günlerde Kamu bankalar? konut kredi faiz oranlar?n? 0,99’a indirmi?ti. K?sa sürede büyük talep gören oran?n kalkabilece?i gündeme geldi. Sakarya Müteahhitler Birli?i Ba?kan? Murat Bayrak konut sahibi olmak isteyenlerin dü?ük faiz oran?ndan yararlanmak için acele etmelerini istediMerkez Bankas?’n?n faiz indirim karar?n?n ard?ndan piyasalar? hareketlendirmek için indirilen faiz oranlar? konut sat??lar?n? hareketlendirdi. Sakarya’da da dü?ük faiz oranlar?n?n konut sat??lar?na olumlu yans?d???n? aktaran Müteahhitler Birli?i Ba?kan? Murat Bayrak kritik bir aç?klama yapt?. Ba?kan Bayrak dü?ük faiz oranl? kredilerin sona erebilme ihtimali oldu?unu söyledi. Bayrak konut sahibi olmak isteyenlere ça?r?da bulunarak “Dü?ük faizli krediden yararlanmak vatanda??m?z?n yarar?na. Bu f?rsat? de?erlendirmek için h?zl? hareket etmek laz?m. Sakarya Müteahhitleri olarak vatanda??m?z?n yarar?na olacak bu konuda ellerini çabuk tutmalar?n? tavsiye ediyorum” dedi.