Hoşgeldiniz 16 Ekim 2019 Çarşamba

BigChefs ve Eczacıbaşı Profesyonel'den iş birliği

22 Ağustos 2019 | Ekonomi
Ev dışı tüketim sektöründen Önce Şirketlerinden Eczacıbaşı Profesyonel, 2007 yılından bu yana lezzetin vazgeçilmez adresi olan BigChefsile yeni birişbirliğine imza attı. Eczacıbaşı Profesyonel, iki yıl süreyle BigChefs restoranlarının temizlik ve kağıt Ürünlerini tedarik edecek.

 Yurt içi ve yurt dışında toplam 60 şubesiyle yılda yaklaşık 10 milyonmisafiri ağırlayan, Türkiye’nin önde gelen restoran zincir markası BigChefs, Eczacıbaşı Profesyonel ile mükemmel hijyeni restoranlarına taşıyor.Iki yıllık işbirliği kapsamında, Eczacıbaşı Profesyonel, tüm BigChefsrestoranlarında özel üretim peçete, taşınabilir dispenser, el yıkama ve genel temizlik ürünleri ile yer alacak. 

  

  

  

  

  

  

  

BigChefs misafirlerimükemmel hijyeni fark edecek 

  

  

  

  

  

  

  

Bu i?birli?i ile mükemmel hijyeni daha geni? alanlara ula?t?rabileceklerini belirten Eczac?ba?? Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, “Eczac?ba?? Profesyonel olarak i?letmelerin ihtiyaçlar?na uygun hizmet ve ürün geli?tiriyoruz. BigChefs ile de bir araya gelerek ihtiyaçlar?n? tespit ettik ve do?ru ürünleri belirledik.BigChefs misafirlerine Eczac?ba?? Profesyonel fark?n? hissettirece?iz’’ dedi. 

  

  

  

  

  

  

  

BigChefs geri dönü?üme destek olacak 

  

  

  

  

  

  

  

BigChefsrestoranlar?nda,Eczac?ba?? Profesyonel’in,Maratem M101 El Y?kama Ürünü, Maratem M273 Konsantre Saniter ve Genel Alan Temizleme Ürünü, özel üretim peçeteleri, Selpak Professional Geri Dönü?ümlü Sensörlü Havlu ve Ta??nabilir Dispenserürünleri kullan?lacak. Eczac?ba?? Profesyonel,Selpak Professional Geri Dönü?ümlü serisi ile do?aya katk?s?n? art?r?yor. 

  

  

  

  

  

  

  

Geri dönü?ümlü ka??t ürünlerin kullan?m?n? yayg?nla?t?rmay? hedeflediklerini belirtenPelin Özbilgin, daha az enerji ve daha az su harcanarak üretilen ürünlerin, çevreye duyarl? i?letmeler için etkili bir alternatif oldu?unu vurgulad?. Özbilgin, BigChefs gibi do?aya duyarl? restoranlar?n artmas?n? temenni ettiklerini belirtti.