Hoşgeldiniz 16 Ekim 2019 Çarşamba

Dünya Bilim Olimpiyatı Şampiyonlarına Takdir Belgesi

20 Ağustos 2019 | Haberler

?l Milli E?itim M?d?r? Fazilet Durmu?, D?nya Bilim Olimpiyatlar?nda g?m?? ve bronz madalya kazanan Cevat Ayhan Fen Lisesi ??rencilerini ?Takdirname? ile ?d?llendirdi. Cevat Ayhan Fen Lisesi 11. S?n?f ö?rencisi Hasan Zeki Y?ld?z 14-21 Temmuz tarihleri aras?nda Macaristan’?n Szeged kentinde düzenlenen Dünya Biyoloji Bilim Olimpiyat?nda Dünya ikincisi olarak gümü? madalya kazan?rken, 12. S?n?f ö?rencisi Cahid Enes Kele? ise 05-11 A?ustos tarihlerinde Azerbaycan’?n Bakü ?ehrinde düzenlenen Dünya Bilgisayar Bilim Olimpiyat?nda Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazand?.Ö?rencilerimizin uluslararas? ba?ar?lar?ndan ilimiz e?itim camias? ad?na büyük gurur duydu?unu belirten ?l Milli E?itim Müdürü Fazilet Durmu? ba?ar?lar?n?n devam? dile?iyle ö?rencileri ‘Takdirname’ ile ödüllendirirken, ba?ar?lar?nda eme?i olan okul müdürü Yunus Birincio?lu’na, okul ö?retmenlerine, ailelerine te?ekkür etti.