Hoşgeldiniz 16 Ekim 2019 Çarşamba

Turnuva Dedi�in B�yle Olur

1 Ağustos 2019 | Spor
Futbolun Beylerini, Pa�alar�n� , Pirlerini bulu�turan Kayna�ma Turnuvas�nda , kom�u mahalle tak�mlar� son derece dostluk ve centilmenlik i�erisinde ma�lar�na ��k�yorlar.


Erenler �lçesindeki Mahalle Muhtarl�klar� 1. Kayna�ma Futbol Turnuvas�nda ilk hafta ad�na yak���r bir �ekilde sona erdi. 9 tak�m�n kat�l�m� ile Hasanbey Mahallesindeki sahada oynanan müsabakalar nefesleri kesiyor. Futbolcular birbirlerini dostça kar��lay�p, müsabaka sonunda birbirlerine sar�larak sahadan ayr�l�yorlar. Mahalle sakinleri ve futbolseverlerde ba�ta Erenler Belediyesi olmak üzere Bekirpa�a Mahalle Muhtarl�klar�na , Turnuva Tertip  Komitesine , turnuvada eme�i geçen katk�s� olan herkese te�ekkür ettiler.

Kadir Demir, Salih Çelikkanat ve Selçuk Aktop’un Hakem olarak görev yapt��� ilk ak�am müsabakalar� sonucunda Çayk��la derbisinde Çayk��la (A) tak�m� , Çayk��la (B) tak�m�n� 4-0 yendi. Gecenin ikinci kar��la�mas�nda ise Pirahmetler tak�m�, Nak��lar tak�m�n� 3-2 yendi.  Kozluk Mahallesinin ilk haftay� dinlenerek (BAY) geçirdi�i turnuvada ilk haftas�n� Çayk��la (A) lider olarak tamamlad�.

Çayk��la (A) : 4  Çayk��la (B) : 0

Çayk��la (A) :�smail Çiçek, �lker Zaimo�lu, O�uzhan Çak�r (Ensar Arslan) , Ömer Demirta� (A.Samet Ataç) , Mücahit Çak�r, Cengizhan Ba�ak, Onur Özkaya (�sa �ge), Ömer Özdemir, Sercan Alar

Antrenör:Co�kun Güngör

Çayk��la (B) : Soner Mutlu, Ömer Bayram, Bayram �ge, Ercan Mert (Sefa Özkan)  Berkay Baycan, Sadettin Y�ld�z, Burak Co�kun (Ahmet Sefa Gündüz) , Özgür Gündüz (Adem Y�ld�z) , Birol Ecin (Tayfun Kartal)

Antrenör :Muharrem Gündo�du

Goller :SercanAlar (3), �lker Zaimo�lu (Çayk��la (A))

Nak��lar: 2 Pirahmetler: 3

Nak��lar : FahrettinDemiryand�, Atakan Çavu�, Enes Kaya, Fatih Yi�it (Recai Güzel ((Burak Yektar)) , Önder Batmac�, �brahim Usta, Mehmetcan�lkaya, Enes Adak (Erdem Ceylan), Metehan Ç�rako�lu

Antrenör:Resul Erman

Pirahmetler : Y.Emre Tuna, Sercan Ar�kan, Enes Çetin, Orhan Alayl�, Murat �en, Hüseyin ��çi, Ömer Turan (Gürkan Y�ld�r�m) , Kadir Korkmaz (Arda Dere), Enes �lter

Antrenör :Kadir Pir

Goller :Enes �lter (2), Ömer Turan (Pirahmetler), Enes Adak, Atakan Çavu� (Nak��lar)

BEK�RPA�A FUTBOL TURNUVASI PUAN TABLOSU

S.TAKIM                  O         G         B         M        A         Y         Av.      PUAN

1.Çayk��la (A)                        1          1          0          0          4          0          4          3

2.Kam��l�                    1          1          0          0          4          2          2          3

3.Bekirpa�a                 1          1          0          0          3          2          1          3

4.Pirahmetler              1          1          0          0          3          2          1          3

5.Kozluk                     0          0          0          0          0          0          0          0

6.Nak��lar                   1          0          0          1          2          3          -1         0

7.Köy �çi                    1          0          0          1          2          3          -1         0

8.Hasanbey                 1          0          0          1          2          4          -2         0

9.Çayk��la (B)1          0          0          1          0          4          -4         0

 

TURNUVA F�KSTÜRÜ

1.HAFTANIN SONUÇLARI                                                       

Kozluk            BAY              

22.7.2019        21.00-22.00    Bekirpa�a        Köyiçi3-2

22.7.2019        22.30-23.30    Kam��l�           Hasanbey        4-2

23.7.2019        21.00-22.00    Çayk��la B      Çayk��la A      0-4      

23.7.2019        22.30-23.30    Nak��lar          Pirahmetler 2-3                      

2.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

Çayk��la A      BAY              

25.7.2019        21.00-22.00    KöyiçiÇayk��la B                 

25.7.2019        22.30-23.30    Pirahmetler     Bekirpa�a                   

26.7.2019        21.00-22.00    Hasanbey        Nak��lar                     

26.7.2019        22.30-23.30    Kozluk            Kam��l�          

3.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

Kam��l�           BAY              

29.7.2019        21.00-22.00    Çayk��la A      Köyiçi            

29.7.2019        22.30-23.30    Bekirpa�a        Hasanbey                   

30.7.2019        21.00-22.00    Çayk��la B      Pirahmetler                

30.7.2019        22.30-23.30    Nak��lar          Kozluk                       

4.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

KöyiçiBAY              

1.8.2019          21.00-22.00    Pirahmetler     Çayk��la A                 

1.8.2019          22.30-23.30    Kam��l�           Nak��lar                     

2.8.2019          21.00-22.00    Kozluk            Bekirpa�a                   

2.8.2019          22.30-23.30    Hasanbey        Çayk��la B                                        

5.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

Nak��lar          BAY              

5.8.2019          21.00-22.00    Bekirpa�a        Kam��l�                      

5.8.2019          22.30-23.30    Çayk��la B      Kozluk                       

6.8.2019          21.00-22.00    Çayk��la A      Hasanbey                   

6.8.2019          22.30-23.30    KöyiçiPirahmetler                

6.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

Pirahmetler BAY                  

8.8.2019          21.00-22.00    Kam��l�           Çayk��la B                 

8.8.2019          22.30-23.30    Kozluk            Çayk��la A                 

9.8.2019          21.00-22.00    Hasanbey        Köyiçi            

9.8.2019          22.30-23.30    Nak��lar          Bekirpa�a                   

7.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

Bekirpa�a        BAY              

19.8.2019        21.00-22.00    KöyiçiKozluk                       

19.8.2019        22.30-23.30    Çayk��la A      Kam��l�                      

20.8.2019        21.00-22.00    Çayk��la B      Nak��lar                     

20.8.2019        22.30-23.30    Pirahmet         Hasanbey                   

8.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

Hasanbey        BAY              

22.8.2019        21.00-22.00    Bekirpa�a        Çayk��la B                 

22.8.2019        22.30-23.30    Kam��l�           Köyiçi            

23.8.2019        21.00-22.00    Nak��lar          Çayk��la A                 

23.8.2019        22.30-23.30    Kozluk            Pirahmet                    

                                              

9.HAFTANIN MAÇLARI                                                 

                        Çayk��la B      BAY              

26.8.2019        21.00-22.00    Çayk��la A      Bekirpa�a                   

26.8.2019        22.30-23.30    KöyiçiNak��lar                     

27.8.2019        21.00-22.00    Pirahmet         Kam��l�                      

27.8.2019        22.30-23.30    Hasanbey        Kozluk